دانلود رایگان نمونـه سوالات آزمون ضمن خدمت بهداشت روان با پاسخ و قابلیت سرچ مرحله اول

با توجه بـه شروع آزمون مرحله اول ضمن خدمت آموزش تخصصی بهداشت روان ، مرحله 89 درون زیر تعدادی از نمونـه سوالات این دوره را به منظور شما جمع آوری کرده ایم.

قابل ذکر هست این سوالات دقیقا سوالات آزمون بوده کـه توسط سایر فرهنگیـانی کـه در آزمون شرکت کرده اند جمع آوری شده است.

همچنین درون سبزپندار بخوانید :

دانلود نمونـه سوالات پایـانی دوره ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیـان مرحله نـهایی

برای خرید مجموعه کامل سوالات مرحله پایـانی ضمن خدمت بهداشت روان روی دکمـه زیر کلیک کنید.

قیمت : مرحله 89 1900 تومان (کمتر از دو هزار تومان)

دانلود مجانی نمونـه سوال های ضمن خدمت بهداشت روان با جواب و قابلیت سرچ آزمون مرحله اول

1.سرگیجه دلشوره تپش قلب و حالت تهوع از نشانـه های …. مرحله 89 مـی باشد 

استرس

2.کدامـیک از موارد زیر جز مفاهیم از خود بیگانگی نسبت بـه فرهنگ جامعه مـی باشد؟ 

همـه موارد

3.کدام جمله نادرست است 

افرادی کـه به صورت وراثتی بزهکار هستند درون زمان بلوغ علائم ظاهری درون آن ها نمایـان مـی شود

4.کدامـیک از موارد زیر جز علل مشاهده رفتارهای پرخطر درون مدرسه است 

همـه موارد

5.کدام مورد جز علائم بی قراری دانش آموزان بـه خصوص دانش آموزان دبستانی است 

همـه موارد

6.کنترل  احساس حقارت دانش آموزان مستلزم ………. مرحله 89 مـی باشد 

بررسی مداوم توان مندی های دانش آموزان

7.کدام یک از گزینـه های زیر درون عادت بـه بزهکاری موثر هستند؟ 

محیط زندگی و آموزش ها

8.کدامـیک از موارد زیر جز راه های کنترل احساس حقارت درون دانش آموزان مـی باشد؟ 

همـه موارد

9.منظور از کارآمدی توجه خاص بـه محوریت دانش آموز است 

درست

10.بچه ها درون مدرسه عامل یـا عمل کننده هستند 

درست

11.وقتی دانش آموزی ارتباطش با مدرسه جامعه و خانواده و فرهنگش قطع شود بـه مرحله …مـی رسد 

توقف کامل رشد

12.کدام مورد جز راه های کمکی به منظور کودک است؟ 

همـه موارد

13.کدامـیک از موارد زیر جز نشانـه های اعتیـاد بـه مواد مخدر نمـی باشد؟ 

نوشتن داستان های غم انگیز

14.کدام مورد جز علائم بزهکاری وراثتی مـی باشد؟ 

همـه موارد

15.اینکه دانش آموزان نقش های متعددی دارند و معلمان و کارکنان نیز هر کدام انتظارات متفاوت معضلی بـه نام …پیش مـی آید     

تعارض نقش ها

سوالات مرحله اول آزمون ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیـان

16.کدام مورد مربوط بـه بزهکاری روانشناختی مـی باشد؟ 

درگیری کـه منجر بـه صدمـه بـه خود یـا دیگران شود

17.منظور از اینکه دانش آموزان ابتدائی وارد مرحله عینی شده اند چیست؟ 

همـه موارد

18.از گزینـه های زیر نشانـه افراد گرا نیست؟ 

خواندن کتاب های غیر درسی

19.جهت گیری قضاوت های ارزشی دانش آموز ابتدائی جهت گیری همراه با عدالت است. 

درست

20.اولین گام درون مقابله با بزهکاری برگزاری آزمون به منظور شناخت وضعیت روان شناختی دانش آموزان است 

درست

21.در بحث رفتاری از دسته بندی های افراد بزهکار فرد ممکن هست فطرتا بزهکار نباشد اما از نظر خلق عصبی است. 

درست

22.عقده حقارت باعث توقف درون رشد مـی شود 

درست

23.توجه خاص بـه محوریت دانش آموزان درون مدرسه بیـانگر ………. است.

کارآمدی

24.فردی کـه با مکانیزم دفاعی زندگی مـی کند چه ویژگی هایی دارد؟ 

همـه موارد

25.از خود بیگانگی از دو جنبه نسبت بـه خود و نسبت بـه ..قابل بررسی است 

فرهنگ جامعه

26.اعتیـاد بـه مواد صنعتی وابستگی جسمانی ایجاد مـی کند 

نادرست

27.منظور از آمادگی های روان شناختی داشتن اطلاعات درون کدامـیک از حوزه های زیر است؟ 

روانی

28.چگونـه درون مدرسه به منظور دانش آموزان تعارض ایجاد مـی شود 

همـه موارد

29.راهکارهای کمکی حتما توسط کدام شخص داده شود 

مشاور مدرسه یـا متخصص

30.کدام مورد جز تقسیم بندی بزهکاری مـی باشد؟ 

همـه موارد

آزمون مرحله اول دوره آموزش تخصصی بهداشت روان فرهنگیـان

31.یکی از ویژگی های مواد اعتیـاد آور صنعتی دسترسی …. و …. است 

بیشتر و تنوع درون نحوه مصرف

32.یکی از راه های کمک بـه دانش آموزانی کـه مشکل اعتیـاد دارند ……… مـی باشد 

بازسازی خانواده

33.منشأ اضطراب فقدان …. درون خانواده – مدرسه و اجتماع است 

امنیت

34.اگر فردی دچار گناه وجودی شده احساس عدم مسؤولیت و فقدان ….. مـی کند 

آزادی

35.کدام یک از موارد زیر دلایل افسردگی مـی باشد

همـه موارد

36.کدام یک از موارد زیر درون خصوص بزهکاری رفتاری و خلقی صحیح مـی باشد 

از نظر خلقی مستعد درگیری

37.کدام یک از موارد زیر جزءعلل مشاهده رفتارهای پر خطر درون مدرسه است 

همـه موارد

38.کدام یک از گزینـه های زیر از دلایل بزهکاری نیست 

آموزش افراد بـه دفاع از حقوق خود

39.کدام یک از جملات زیر صحیح نمـی باشد 

آیین نامـه های انضباطی درون مدارس امنیت روانی دانش آموزان را بـه مخاطره مـی اندازد

40.عملکرد ذهنی سطح بالا مربوط بـه کدامـیک از مراحل رشدی زیر مـی باشد ؟ 

صوری

41.طبق راهکار 4 – 12 سند تحول بنیـادین اموزشو پرورش ما موظفیم کـه نسبت بـه توانمند سازی و مباحث مشاوره ای دانش اموزان توجه ویژ ه ای داشته باشیم 

درست

42.در مرحله ابتدایی دانش اموزان وارد مرحله صوری شده اند 

نادرست

43.در محیط مدرسه درون بحث اعتیـاد عامل اصلی نبود استاندارد های آموزشی و پرورشی است 

درست

44.جهت گیری قضاوت های ارزشی دانش اموز ابتدایی جهت گیری همراه با انصاف است 

نادرست

45.توهین و تهمت توسط معلم و ناظم بـه کودک چه نتایجی دنبال دارد 

کودک بـه این نتیجه مـیرسد رفتارش بزهکارانـه هست و بـه دنبال انتقام مـی باشد

نمونـه سوالات رایگان ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیـان مرحله اول

46.توجه بـه ویژگی اطاعت پذیری دانش آموزان درون دوره ابتدایی کدامـیک از گزینـه های زیر را درون دوره های بالاتر 9 که تا 11 سال  بدنبال دارد؟ 

انعطاف پذیری و تعامل منصفانـه

47.توجه بـه بهداشت روان درون مدارس مستند بـه کدامـیک از بندهای سند تحول بنیـادین هست ؟ 

 21-4

48.توانمند سازی اولیـا بـه چه معناست 

نوع تعامل و شیوه فرزند پروری را بهبود ببخشند

49.انجام درست تکالیف دانش آموزان و احساس شایستگی و مفید بودن شان بیـانگر …. آنان است 

احساس کفایت

50.افرادی کـه به طور ناگهانی دچار بزهکاری مـی شوند فطرتا بزهکارند

نادرست

51.استرس محرک انسان هست ولی وقتی بیش از حد شده خطرناک بوده

فرد را از مسیر اصلی رشد خارج مـی کند

52.از نشانـه های فردی کـه دچار گناه وجودی شده هست مـی توان فقدان آزادی و …… را نام برد

احساس عدم مسئولیت

53.از نشانـه های دانش اموزان مایوس و ناامـید …مـی باشد

نداشتن اه واقعی

54.از جمله نشانـه های افرادی کـه دچار عقده حقارت هستند جستجوی اه نامعلوم ، دوری گزینی ازجمع و … مـی باشد

رفتارهای انتقام جویـانـه

55.احساس حقارت بـه چه مفهومـی هست ؟

خود کم بینی فرد و احساس ناتوانی فرد نسبت بـه دیگران

56.افسردگی بـه مفهوم ماندن درون گذشته همراه با درجازدگی و ناتوانی روان شناختی است

درست

57.کدامـیک از موارد زیر جز علل بی قراری نمـی باشد

آشوب طلبی

58.کدام گزینـه آمادگی روانشناختی را شامل مـی شود؟

داشتن اطلاعات گسترده درون حوزه های روانی،عاطفی،اجتماعی

59.در حوزه ی توصیف درون بهداشت روان 

توصیف دقیقی از مسائل و مشکلات دانش آموزان توصیف دقیقی از توانمندی و خلاقیت دانش آموزان

60.کدام گزینـه صحیح هست ؟

در سن نـه وده ویـازده سالگی دانش اموزان انعطاف پذیر و تعامل منصفانـه تری دارند

در سن نـه و ده و یـازده سالگی وارد مرحله ی عدالت محوری مـی شوند

نمونـه سوال رایگان دوره آموزش تخصصی بهداشت روان فرهنگیـان

61.بهداشت روان درون چند حوزه مورد بررسی قرار مـی گیرد؟

چهار حوزه

62.کدام گزینـه حوزه تبیین بهداشت روان است

تبیین آگاهانـه از رفتار و علل های آن

63.احساس کفایت یعنی

یکسری از تکالیف مدرسه و احساس مفید و شایسته داشتن

64.طبق نظریـه کدام یک از روانشناسان احساس کفایت مـهم ترین مرحله بعد از امنیت است؟

اریکسون

65.در کدام مرحله از زندگی دانش آموزان همراه با بحران است؟

نوجوانی

66.کدامـیک از گزینـه های زیر جز مشکلات شایع روان شناختی مـی باشد؟

همـه موارد

67.یکی از چالش های مدارس درون موضوع پیشگیری از اعتیـاد..مـی باشد

نبود استانداردهای آموزش و پرورش

68.بهم ریختگی روان شناختی با ورود بـه نوجوانی بـه وجود مـی آید

درست

69.کدام مورد مربوط بـه راهکارهای مقابله با بزهکاری نیست؟ 

مصرف آمفتامـین ها

70.کدامـیک از گزینـه های زیر جز موارد نیـاز بـه برنامـه درون آموزش و پرورش مـی باشد؟

همـه موارد

71.با فعال شدن حالات اضطرابی فرد بـه سراغ … مـی رود

مکانیسم های دفاعی

72.کدامـیک از گزینـه های زیر جز نشانـه های اصلی نمـی باشد؟

تغییر رنگ پوست

73.استفاده دانش آموزان از توانایی های ذهنی به منظور حل مسائل مربوط بـه کدامـیک از مراحل روان شناختی است؟

مرحله عینی

74.کدامـیک از موارد زیر از نشانـه های از خود بیگانگی محسوب مـی شود؟

همـه موارد

75.کدامـیک از تعاریف زیر تعریف بزهکاری از نظر حقوقی شرعی است

تضعیف حقوق دیگران و آسیب زدن بـه فرد یـا اموال آن

آزمون ضمن خدمت بهداشت روان بـه همراه پاسخ

76.پایـه اصلی کار درون امنیت اما و اگرها هست  

درست

77.دانش آموزان درون چه زمانی دارای کارکرد ذهنی قوی تری مـی باشند

ورود بـه مدرسه

78.کدامـیک از گزینـه های زیر از مصادیق اعتیـاد نمـی باشد؟

بیش فعالی

79.کدامـیک از موارد زیر جز نشانـه های خفیف احساس حقارت نمـی باشد؟

از دست تمام توازن و منع کامل فعالیت توسط مغز

80.از نظر اخلاقی قضاوت های یک نوجوان کم کم همـه جانبه و منصفانـه مـی شود

درست

81.مواد اعتیـاد آور بـه دو صورت طبیعی و … درون بازار وجود دارد

صنعتی

82.کدام گزینـه از آسیب ها و مشکلات روانشناختی شایع دانش آموزان است؟

همـه موارد

83.چه زمانی دانش آموز بـه مرحله توقف کامل درون رشد مـی رسد؟

وقتی ارتباطش را با مدرسه جامعه  و خانواده قطع کند

84.دلایل بزهکاری چیست؟

آموزش نادرست اولیـا بـه کودک

85.مدرسه ای کـه برنامـه ریزی به منظور ارایـه خدمات مناسب نداشته باشد و توجه صرف بـه آموزش مندرج درون کتاب داشته باشد با شکست مواجه نمـی شود         

نادرست

86.کدامـیک از موارد زیر جز ویژگی های دوره اول و دوم متوسطه مـی باشد؟

همـه موارد

87.تفکر انتقادی یعنی ؟

یعنی آنچه را مـی بینند بدون توجه بـه زمان و مکان مورد نقد و بررسی قرار مـی دهند

88.کدامـیک از گزینـه های زیر جزء نشانـه های اصلی مـی باشد؟ 

همـه موارد

89.اضطراب بـه معنی ترس ناشناخته نسبت بـه آینده است 

درست

دانلود سوالات رایگان ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیـان

90.با نقاشی چه چیزی مـی توان فهمـید؟

نگرانی کودک

91.از جمله نشانـه های افرادی کـه دچار عقده حقارت هستند جستجوی اه نامعلوم ، رفتارهای انتقام جویـانـه و ………. مـی باشد. 

دوری گزینی از جمع

92.توجه خاص بـه محوریت دانش آموز یعنی…..  

اینکه هر دانش آموز یک پروژه است

93.مـهم ترین مساله درون مدرسه درون دوران متوسطه اول و دوم پشت سر گذاشتن  بحران …………….. مـی باشد.

هویتی

94.دانش آموزی کـه دچار یـاس و ناامـیدی شده درون دنیـای ذهنی خودش نداشته هایش را جست و جو مـی کند.

درست

95.براساس مندرجات سند بنیـادین کدامـیک از ارکان ذیل بیشترین نقش را درون کمک بـه دانش آموزان دارند ؟ 

معلمان

96.ترس ناشناخته نسبت بـه یک موقعیت جدید را ………. مـی گویند.

اضطراب

97.کدام مورد جزء علائم بی قراری درون دانش آموزان مخصوصاً مقطع ابتدایی است 

همـه موارد

98.یکی از اثرات موقت مصرف مواد …….. و ……… است.  

دوری از مسائل و مشکلات آرام کنندگی

99.کدامـیک از موارد زیر منبع اضطراب است 

همـه موارد

100.حساس حقارت ناشی از دو عامل هست . عامل اول  …………… و عامل دوم جسمانی  است 

روانشناختی

101.برای مقابله با بزهکاری چه کارهایی حتما انجام شود 

همـه موارد

102.اعتیـاد بـه مواد صنعتی وابستگی روان شناختی ایجاد نمـی کند 

نادرست

103.کدامـیک از تعاریف زیر تعریف بزهکاری از نظر روانشناختی است؟ 

درگیری کـه منجر بـه صدمـه بـه خود و دیگران شود

104.کدامـیک از موارد زیر جزء ویژگی های دانش آموز ابتدایی مـی باشد 

کنجکاوی

105.کدامـیک از تعاریف زیر درباره اضطراب صحیح هست ؟  

ترس ناشناخته نسبت بـه آینده

سوالات رایگان ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیـان بـه همراه جواب

106.کدامـیک از موارد زیر جزء راه کارهای کمک بـه رفع استرس درون مدرسه مـی باشد؟ 

همـه موارد

107.ما درون بحث فوق برنامـه و اردوهای دانش آموزی نیـازمند نشاط هستیم 

درست

108.بعد از ورود دانش آموز بـه مدرسه تفکر بـه مرحله عینی مـی رسد. 

درست

109.احساس حقارت ناشی از چه عواملی است؟ 

روانشناختی – جسمانی

110.اعتیـاد یک نوع وابستگی دارویی و یـا روانشناختی بـه یک مسئله است. 

درست

111.وقتی دانش آموز نتواند نقش خود را بـه درستی ایفا کند دچار گناه وجودی شده است. 

درست

112.تضاد درونی دانش آموزان درون زمـینـه های اجتماعی و خانوادگی و مدرسه کدام رفتار را درون دانش آموزان تقویت مـی کند؟ 

پرخاشگری

113.اگر فردی دچار گناه وجودی شده احساس عدم مسیولیت و فقدان……..مـی کند.

آزادی

114.اعتیـاد یک نوع وابستگی دارویی و یـا روانشناختی بـه یک مسیله است.

درست

115.مـهمترین مشخصه  فضای مجازی قطع ارتباط با دنیـای بیرون است.

درست

116.محوریت دانش اموز درون مدرسه یعنی هر دانش اموز یک…..مـی باشد.

پروژه

117.کدام یک از ویژگی های دوران نوجوانی است؟ 

همـه موارد

118.منبع اصلی اضطراب امنیت است.

نادرست

119.منظور از آماده سازی آماده دانش اموزان درون چه زمـینـه ای هست تا فرد مفیدی به منظور جامعه باشند.

همـه موارد

120.به معنی آن هست که فرد با انجام یکسری تکالیف احساس مفید بودن داشته باشد.

احساس کفایت

سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیـان با پاسخ

121.مشاوران مدارس به منظور تشخیص درست حتما چه مواردی را لحاظ کنند.

همـه موارد

122.از نشانـه های فردی کـه دچار گناه وجودی شده هست مـی توان فقدان آزادی و….را نام برد.

احساس عدم مسئولیت

123.عملکرد ذهنی بالا مربوط بـه کدام یک از مراحل رشدی ریر مـی باشد؟ 

عملیـات صوری

124.کارآمدی درون مدارس یعنی….

توجه خاص بـه محوریت دانش اموزان درون مدرسه

125.کدام یک از ویژگی های دانش آموزان مـی باشد؟ 

همـه موارد

126.کدام یک از نشانـه های زیر از علایم و نشانـه های اعتیـاد نمـی باشد؟ 

نداشتن اعتماد بـه نفس

127.توقف درون رشد یعنی؟ 

همان احساس حقارت

128.احساس حقارت ناشی از     

جسمـی روانی

129.تحقق بهداشت روان کمک مـی کند 

توصیف تبیین پیش بینی اصلاح رفتار

130.یکی از راه های کمک بـه دانش آموزانی کـه مشکل اعتیـاد دارند…مـی باشد 

بازسازی خانواده

131.بهم ریختگی روان شناختی و جسمانی دانش آموزان درون دوره نوجوانی نشانـه …است 

بلوغ

132.تعارض نقش ها باعث افزایش ..در دانش آموز مـی شود 

استرس

133.کدام مورد بـه بزهکاری ناگهانی اشاره دارد؟ 

گاهی اتفاق مـی افتد

134.کدامـیک از موارد زیر پرچم موفقیت درون مدرسه است؟ 

شادی و نشاط

135.از خود بیگانگی از دو جنبه قابل بررسی هست آن جنبه ها کدامند؟ 

نسبت بـه خود نسبت بـه فرهنگ جامعه

سوالات رایگان بهداشت روان فرهنگیـان با پاسخ

136.در کدام رده سنی اطاعت پذیری دانش آموزان تبدیل بـه انعطاف پذیری و تعامل منصفانـه مـی شود 

9 که تا 11 سال

137.رویـایی با یک موقعیت جدید کـه از نظر عاطفی روانی فرد را دچار مشکل مـیکند چه نام دارد؟ 

استرس

138.براساس استانداردجهانی چند درصد از دانش آموزان احتیـاج بـه مداخله جدی و توجه خاص 

10 که تا 20 درصد

139.مواد اعتیـاد آور صنعتی وابستگی… دارد و وابستگی … ندارد 

روانی جسمانی

140.کدامـیک از موارد زیر جز علل بی قراری مـی باشد 

همـه موارد

141.مـهم ترین مشخصه اعتیـاد بـه اینترنت و فضای مجازی …است 

قطع ارتباط با دنیـای بیرونی

142.توجه صرف بـه آموزش مندرج درون کتاب داشته باشد با شکست مواجه نمـی شود 

نادرست

143.علایمـی مانند اه نامعلوم و دور گزینی از جمع و رفتار انتقام جویـانـه ناشی از چیست 

احساس حقارت

144.کدامـیک از موارد زیر جز دلایل بزهکاری محسوب مـی شود؟ 

همـه موارد

145.یکی از دلایل شکست مدارس درون ارائه خدمات مناسب بـه دانش آموزان …است 

توجه صرف بـه آموزش های مندرج کتاب

146.استرس رویـارویی با یک موقعیت جدید هست که از نظر….فرد را دچار مشکل مـی کند 

عاطفی روانی

147.کدامـیک از موارد زیر جز عواقب اضطراب مـی باشد؟ 

همـه موارد

148.از ویژگی های اختصاصی دانش آموزان ابتدایی دوست یـابی همنوایی با گروه و….مـی باشد. 

کنجکاوی

149.کدامـیک از موارد زیر نشان دهنده اهمـیت گستردگی کار آموزش و پرورش است؟ 

همـه موارد

150.کدامـیک از موارد زیر جز نشانـه های قوی احساس حقارت مـی باشد؟ 

از دست تمام توان و منع کامل فعالیت توسط مغز و نشان رفتارهای انتقامـی توسط فرد

سوالات رایگان آزمون ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیـان مرحله اول

151.از دلایل افسردگی …و….مـی باشد 

بی هدفی عدم حل و فصل گذشته

152.نان بـه نرخ روز خوردن خود را از دیگران برتر دیدن حقه بازی نشانـه … است 

از خود بیگانگی

153.کدامـیک از ویژگی های زیر جز ویژگی های دوران نوجوانی است؟ 

همـه موارد

154.استرس بـه معنی ترس ناشناخته نسبت بـه آینده است. 

نادرست

155.کدام مورد درست است؟ 

مشکلات کودک درون خانـه یـا مدرسه ممکن هست به دلیل عدم تحرک و فعالیت باشد

156.اعتیـاد یک نوع وابستگی دارویی و یـا روانشناختی بـه یک مسئله است 

درست

157.یکی از راه های شناسایی افراد افسرده درون مدارس… مـی باشد 

از طریق پرسشنامـه های خاص

158.بررسی مداوم توان مندی های دانش آموزان یکی از الزامات کنترل..است 

احساس حقارت

159.کدامـیک از موارد زیر پرچم موفقیت درون مدرسه است؟ 

شادی و نشاط

160.احساس حقارت باعث توقف درون رشد مـی شود 

درست

161.کدامـیک از جملات زیر درست نیست؟ 

در دوره ابتدایی دانش آموزان قادر بـه نگهداری حجم مـی باشند

162.کدام مورد جز راه حل های بی قراری است؟ 

درست

163.اه افراد مایوس و ناامـید عمدتا…است 

تخیلی

164.کدامـیک از گزینـه های ذیل ضرورت توجه بـه بهداشت روان مدارس را توجیـه مـی کند؟ 

تغییرات گسترده روان شناختی درون دوره های رشدی

165.مـیشود فرد خودش نیست اصالت و هم دردی و نیکویی وجود ندارد و فرد تماما درون حال تعارض و جنگیدن ئ ترس از مردن هست نتیجه کدام مورد است؟

اضطراب

166.چه عاملی باعث مـی شود معلمان دچار سوتفاهم درون نحوه ی برخورد با دانش آموزان و اولیـا بشوند؟

نداشتن دانش روانشناسی

167.کدامـیک از موارد زیر جز اثرات مواد مـی باشد؟

همـه موارد

168.کدام مورد جز راه حل های بی قراری است؟

همـه موارد

همچنین درون سبزپندار بخوانید :

دانلود رایگان نمونـه سوالات آزمون مرحله اول ضمن خدمت آموزش تخصصی بهداشت روان فرهنگیـان

ثبت نام دوره ضمن خدمت الکترونیک آموزش تخصصی بهداشت روان فرهنگیـان

ضمن خدمت فرهنگیـان آشنایی با افکار استاد شـهید مطهری | ضمن خدمت تربیت درون پرتو عبادت
[دانلود نمونـه سوالات ضمن خدمت بهداشت روان فرهنگیـان آزمون ... مرحله 89]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 22:58:00 +0000